• Boşanma davaları
  • Nafaka davaları
  • Velayet davaları
  • Evlat edinme ile ilgili davalar
  • Babalık Davaları
  • Mal rejimleri ile ilgili davalar (Edinilmiş mallara katılma vb.)
  • Aile Hukuku ile ilgili diğer davalar