• İşe iade davaları
  • İhbar ve kıdem tazminatları ile sair tazminatların dava yoluyla takibi
  • Ücret alacaklarının dava yolu ile takibi
  • Sendika hukukundan kaynaklanan davalar
  • Hizmet tespiti davaları