• Muvazaadan kaynaklanan davalar ve tenkis
  • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması
  • Miras sözleşmeleri
  • İzale-i şuyu davaları
  • Vasiyetnameler
  • Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar
  • Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
  • Mirasçılık belgesi’nin iptali davaları
  • Miras ile ilgili iade davaları
  • Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar