Av. Dr. Tevfik Barbaros Ulutas

Ulutaş Hukuk Bürosu’nu 2007 yılında kuran Dr. T. Barbaros Ulutaş, 1978 Nürnberg doğumludur. Denizli Barosu’na kayıtlı serbest avukattır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olmuş, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede “Adil yargılanma hakkı ve yargılamada silahların eşitliği problemi“ başlıklı tezle tamamlamıştır. Pamukkale Üniversitesi’nde  2021 yılında “İmar planlarının yargısal denetiminde kamu yararı kriteri“ başlıklı doktora tezi ile doktor unvanını kazanmıştır. Bu tezle bağlantılı olan İmar planlarının yargısal denetiminde kamu yararı kriteri başlıklı bir kitabı bulunmaktadır.

2005 yılında marka ve patent vekilliği sınavlarını kazanmış olup halen TÜRKPATENT vekil sicilinde kayıtlı marka ve patent vekilidir. 

2013 yılından itibaren, T. C. Adalet Bakanlığı arabulucular siciline 375 sicil no ile kayıtlı uzman arabulucudur. 

2015 yılından bu yana, fikri ve sınai haklar ile telif hakları konusunda bilirkişilik yapmaktadır.

Ekim 2021 – Aralık 2021 ayları arasında SCoBAL projesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde geçici olarak görevlendirilmiştir.

İyi derecede İngilizce, temel düzeyde Almanca bilmektedir.

özgeçmiş

Eğitim

Belgeler

Diğer belge ve unvanlar