Çalışma Alanlarımız

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız.

Özen yükümlülüğü kavramının en etkin ve esaslı haliyle yer aldığı avukatlık mesleği, sıkı meslek kurallarına tabidir. Hukukumuzda uzman avukatlık sistemi bulunmamaktadır ancak avukatlar mesleki tercih ve çabalarına göre belli alanda uzmanlaşabilirler. 

Ulutaş Hukuk Bürosu olarak hukuki sorunlarınızda yanınızdayız. Aşağıda bazı uzmanlık alanlarımızı bulabilirsiniz. 

 

Bazı Çalışma Alanlarımız​

Bireysel başvurular

Anayasa'da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenmiş olan haklarınızın ihlali halinde, bireysel başvuru yoluyla mağduriyetinizin giderilmesine yardımcı olabiliriz.

Sözleşmeler

Sözleşmelerin uzman bakışıyla hazırlanması ve uzman gözüyle denetlenmesi, haklarınızın korunması için önemlidir. Güncel hukuki durumu gözeterek, beklentilerinizin ve haklarınızın gözetildiği bir sözleşme hazırlık süreci yürütüyoruz.

İş Uyuşmazlıkları

İş sözleşmelerinin kurulması ve sona erdirilmesi aşamasında taraf menfaatlerini gözeterek hukuki destek sağlıyoruz. Tarafların eşit olmadığı iş hukuku uyuşmazlıklarında, hukuki destek almanız menfaatiniz gereğidir.

İş ve trafik kazaları

İş kazalarından ve trafik kazalarından kaynaklanan bedensel zararlar, maddi ve manevi kayıplar hiçbir zaman tam olarak tatmin sağlayan usullerle giderilemez. Ancak bu tür kayıplarınızın, gerek başvurular ve müzakereler gerekse dava yoluyla giderilmesi için avukat desteği almanız önemlidir.

müzakere

Hukuki uyuşmazlıkların davaya konu olmaksızın ve taraf menfaatleri doğrultusunda çözülebilmesi için arabuluculuk güçlü ve önemli bir mekanizmadır. Ulutaş Hukuk Bürosu arabuluculuk müzakerelerinde sizi taraf vekili olarak temsil eder.

Aile Hukuku uyuşmazlıkları

Boşanma, nafaka, velayet ve vesayet, mal rejimi ve tasfiyesi gibi alanlarda ve aile hukuku kapsamına giren diğer uyuşmazlıklarda haklarınızdan yararlanabilmeniz için profesyonel yardım almanız önemlidir.

Miras Uyuşmazlıkları

Vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, ortaklığın giderilmesi gibi miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarınızda hukuki destek sağlıyoruz.

Malpraktis

Tıbbi hatalardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlarınızın tazmin edilebilmesi için özen ve uzmanlık gerekir.

Fikri ve Sınai Haklar

Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunan marka, patent, tasarım hakları gibi sınai haklar ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan telif hakları, maddi ve manevi haklar en çok ihlale uğrayan fikri ve sınai haklardandır. Fikri ve sınai haklarınızın korunmasında size hukuki destek sağlayabiliriz.

İdari davalar

İdari işlem ve eylemlerden kaynaklanan davalar, diğer hukuk ve ceza davalarından hem esas hem usul yönünden ayrılan niteliklere sahiptir. İdari davaların takibi teknik bilgi ve deneyim gerektirir.

Kira Uyuşmazlıkları

Kira bedelinin tespiti, kiralananın tahliyesi gibi kiralayan-kiracı arasındaki hukuki uyuşmazlıklar uzman gözüyle incelenmeli ve bu süreçler hukuki destekle yürütülmelidir.

Disiplin hukuku

Disiplin hukuku, memur, akademisyen, öğrenci gibi farklı statüde kişilere yönelik çeşitli kurallar/yaptırımlar içerir. Disiplin soruşturması sadece sonuçlandıktan sonra değil, yürütülmesi aşamasında da hukuki desteğin önemli olduğu alanlardandır.

Bizi arayın
YA DA

Randevu Talep Edin: