• Tapu iptali ve tescil davaları
  • Şuf’a davaları
  • Men’i müdahale davaları
  • Ecri misil davaları
  • Muvazaa nedeni ile tapu iptal davaları
  • Geçit hakkı davaları
  • Tespit davaları
  • İzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları)
  • Menkul yada gayri menkul kira sözleşmesinden doğan davalar
  • Diğer taşınmaz hukuku davaları