Bireysel Başvuru – Öğrenme tarihi – elektronik tebligat

Anayasa Mahkemesi, 15.01.2020 gün ve 2019/6266E. sayılı kararında, her ne kadar elektronik tebligatın tebliğ tarihi yasada muhatabın tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonu olarak düzenlenmişse de, elektronik tebligatın muhataba ulaştığı tarihin, ihlalin öğrenilme tarihi olarak dikkate alınacağını, bu kapsamda 15.01.2019 tarihinde elektronik tebligat adresinde açılmış bulunan karara istinaden 15.02.2019 tarihinde yapılan bireysel başvurunun, …

Bireysel Başvuru – Öğrenme tarihi – elektronik tebligat Devamı »